Quk.nl | Alles over schoolplaten

Inkoop | verkoop | verhuur

Kaarten en platen WO II

Welke kaarten en platen zijn er over de Tweede Wereldoorlog?

Lees meer

Familierondleiding Nationaal Onderwijsmuseum

Familierondleiding

Tijdens deze instaprondleiding voor jong en oud, zie je de meest bijzondere, zeldzame en verrassende objecten van het Onderwijsmuseum. Maak een reis, duik in de wereld van het onderwijs en zie dat alles wat wij nu op school doen, vroeger ook gedaan werd. Maar dan net iets anders.

http://onderwijsmuseum.nl/activiteit/familierondleiding-xgj07k


Lees meer

Honderd Jaar | Aardrijkskundige platen

Series schoolplaten werden in de loop van de tijd aangepast. Soms werden platen toegevoegd, vervangen of verwijderd uit de serie. Onderstaande advertentie geeft een voorbeeld van een toevoeging. De serie kwam in 1912 op de markt. Deze uitbreiding is verschenen op 23 april 1925 in het Algemeen Handelsblad.

"Zoo juist verschenen. Serie vijf en zes.
No. 17. Vervening te Emmer Compascuum door H. Heyenbrock
No.18 Het Merwedekanaal door H.J Wolter
No 19. De Rijn bij Wageningen door D. Wiggers. 
No. 20, Een Kersenboomgaard in de Betuwe door J. Sluyters
No. 21. Dorpsgezicht (Zoutelande) door F Hart Nibbirig
No. 22 Aan het Strand door L.W.R . Wenckebach 
No. 23 Een zandverstuiving door A H. Gouwe
No. 21. D. Noordzee door Hobbe Smit

Een Nieuwe Serie Wandplaten ten gebruïke bij het onderwijs in de Aardrijkskunde van Nederland . Samengesteld door R. Schuiling en J.M. de Feijter. Vevaardigd naar speclaal voor deze uitgave gemaakte Aquarellen, Schilderijen en Teekeningen van een aantal kunstschilders. Gedrukt in 7-10 kleuren Grootte 115 X 85 cM. L Van de bijbehorende HANDLEIDINGEN door E. Heimans en  R. Schuiling verschenen zoo juist: No. XVIII. Het Merwedekanaal; 4o formaat met 8 platen op kunstdruk.. No, XIM en XX. Gezicht op den Rijn bij Wageningen en Kersenboomgaard in de Betuwe; 4° formaat met plattegrond en 8 platen op kunstdruk. 

Prijs v. afzonderlijke platen: Los of op staven f 2,50, op karton f 3,00, op karton in eikenhouten lijst zonder witten rand f 4,15. Idem met witte rand en zwaardere lijst f 5,25. Op Op karton in eikenhouten lijst zonder witten rand met glas  f 5,50. Idem, met witten rand en zwaardere lijst f 6,25. Bij bestelling van eene serie van 4 platen of van minstens 3 series is de prijs telkens lager gesteld. 

Prijs der "handleidingen" f 0,50 afzonderlijk besteld f 0,60. 
Uitvoerig prospectus met afbeeldingen en volledige prijsopgave wordt op aanvrage graag toegezonden. 

P. Noordhof Uitgever Groningen

(via Delpher.nl)

Lees meer