Schoolplaat over wandplaten

Schoolplaat over wandplaten

Het zaakonderwijs in de eerste twee leerjaren

H. Douma en M.H. Lem
J. Muusses, Purmerend (uitgever)Eén van de meest bijzondere schoolplaten die ik ben tegengekomen, is een wandplaat met schoolplaten aan de muur. Het is als het ware een meta-schoolplaat. De plaat is uitgegeven door J. Muusses uit Purmerend. De makers zijn H. Douma en M.H. Lem. Het heeft even geduurd voor ik er enige informatie over wist te vinden. Uiteindelijk ben ik al bladerend door De Wekker, nieuwe bijdragen voor het onderwijs van zaterdag 2 juni 1894, jaargang LI, nummer 22, op een advertentie gestuit waarin deze wandplatenserie wordt genoemd.

‘Ter perse om einde Juni of begin Juli te verschijnen’ staat er te lezen, waarna de titel en de makers worden genoemd: Het Zaakonderwijs in de eerste twee leerjaren, (Aanschouwingsonderwijs) H. Douma en M.H. Lem, Hoofden van Scholen te Amsterdam. Het gaat hier waarschijnlijk om een handleiding of een aantal platen. ‘Het’ kost f. 2,50. De prijs voor de 21 bijbehorende gekleurde wandplaten, groot 65 x 50 cM., bedraagt f. 8,50.

In een voorgaand nummer van 5 Mei, wordt over deze uitgave aangekondigd: ‘Binnen korten tijd zal een nieuwe methode voor het aanschouwingsonderwijs van de Heeren Douma en Lem, Hoofden van Scholen te Amsterdam, bij de Heer J. Muusses te Purmerend het licht zien. De platen die daarbij behoren, zijn voor een deel in gereedheid. Indien deze eerste platen een proeve mogen zijn, waarop de volgende zijn ontworpen en uitgevoerd, zal de school inderdaad een groote aanwinst hebben verkregen in een stel platen, die door juistheid en duidelijkheid van teekening, sierlijkheid van vormen en uitvoering boven alle bestaande uitmunten. ’

  


In nummer 31 van Zaterdag 4 augustus 1894 lees ik ‘Heden verscheen bij J. Muusses te Purmerend’ in een soortgelijke advertentie. Onderaan de advertentie worden de platen opgesomd:

 1. Muur
 2. Deur
 3. Raam
 4. Bord
 5. Tafel
 6. Stoel
 7. Kast
 8. Kachel
 9. Schoolbank met jongen
 10. Schoollokaal (meta-schoolplaat)
 11. Ruiter te paard met blaffende hond
 12. Kat op de muizenjacht
 13. Haan en kippen
 14. Bok voor een bokkenwagen
 15. Ezel voor een groentekar
 16. Konijnen in een hok
 17. Zwijn voortgedreven door een boer
 18. Duiven, gevoederd door een meisje, terwijl musschen er op af komen
 19. Eenden in een gracht
 20. Koeien in de weide. Eene koe op den voorgrond gemolken door eene boerin
 21. Een haringkoopman


Op de wandplaat zijn een aantal titels duidelijk terug te vinden:
Muur
Raam
Bord
Tafel
Kast


Aan de muren hangen enkele genoemde wandkaarten geheel zichtbaar:
Ruiter te paard met blaffende hond
Bok voor een bokkenwagen
Ezel voor een groentekar
Duiven, gevoederd door een meisje, terwijl musschen er op af komen


Enkele platen zijn gedeeltelijk bedekt.


Personen

Muusses, J. Purmerend

Oprichter Jan Muusses.
Geboren 12 april 1847 te Beemster, overleden op 19 oktober 1909 te Purmerend.
Boekhandelaar Breedstraat te Purmerend.
Was korte tijd onderwijzer.


Een andere wandplaat met bestaande wandplaten aan de muur betreft een uitgave van Librairie Ch. Delagrave, 15, Rue Soufflot, Paris. Lees meer over deze wandplaat

Onderstaande foto's komen uit de collectie Purmerends Museum


1) Muur

collectie Purmerends Museum


2) Deur

collectie Purmerends Museum


3) Raam

Collectie Purmerends Museum


4) Bord

Collectie Purmerends Museum
5) Tafel

Collectie Purmerends Museum


6) Stoel

Collectie Purmerends Museum


7) Kast

Collectie Purmerends Museum


8) Kachel


9) Schoolbank met jongen

collectie Purmerends Museum


10) Schoollokaal

collectie Purmerends Museum


11) Ruiter te paard met blaffende hond

collectie Purmerends Museum


12) Kat op de muizenjacht

collectie Purmerends Museum


13) Haan en kippen

collectie Purmerends Museum


14) Bok voor een bokkenwagen

collectie Purmerends Museum


15) Ezel voor een groentekar

collectie Purmerends Museum


16) Konijnen in een hok

collectie Purmerends Museum


17) Zwijn voortgedreven door een boer

collectie Purmerends Museum


 1. 18) Duiven, gevoederd door een meisje, terwijl musschen er op af komen

 2. collectie Purmerends Museum


 3. 19) Eenden in een gracht

 4. collectie Purmerends Museum


 5. 20) Koeien in de weide. Eene koe op den voorgrond gemolken door eene boerin

collectie Purmerends Museum


 1. 21) Een haringkoopman

De foto's komen uit de collectie Purmerends Museum