Wetenswaardigheden

Losse wetenwaardigheden

Aquarellen Jetses verloren gegaan
In maart 1945 werd het gebouw van de Provinciale Waterstaat gebombardeerd. Aquarellen van Cornelis Jetses die daar lagen opgeslagen, gingen hierbij verloren. 

Pakhuis Thieme gebombardeerd | Gerrit Prop
Op 14 oktober 1944 werd het pakhuis van Thieme gebombardeerd. Hierdoor ging de gehele collectie van Gerrit Prop verloren.

Aanpassingen op wandkaarten
Op sommige wandkaarten werd rekening gehouden met de wensen van de docenten. Als een kaart niet was gevernist, kon op de plaat worden getekend, 'ringen', niet ingekleude stippen, konden alsnog worden ingekleurd, door de uitgever gemaakte/gewijzigde plaatjes konden worden toegevoegd.

Overdracht auteurswet 
Soms deden illustratoren afstand van hun rechten volgens de auteurswet. Hier een voorbeeld van zo'n overdracht tussen Van Geldorp en Malmberg.

Overdracht auteursrecht Van Geldorp Malmberg