Informatie gevraagdWij zijn op zoek naar informatie (documentatie, afbeeldingen, catalogi en dergelijke) over:

- Wandplaat van de Nederlandsche maten en gewigten (juiste titel?)
Uitgever: Hugo Suringar, Leeuwarden
Maker: A.F. Aarts
Onder toezicht van: A.J.H. van der Toorn

- B. Sluyterman
Maakte illustraties van dieren en heeft daar platen over uitgegeven, mogelijk in eigen beheer.