Anatomische wandplaten Samsom

Beschrijving van de anatomische wandplaten van uitgeverij Samsom uit Alphen aan de Rijn


De catalogus

In een catalogus uit 1926 wordt een serie wandplaten aanbevolen. Het is de platenserie Anatomische wandplaten van uitgeverij N. Samsom uit Alphen aan den Rijn. De uitgever schrijft in de catalogus dat de serie succesvol was en dat de voorraad na enkele weken al was uitverkocht. De uitgever noemt de serie ‘collectie’. De collectie is daarom uitgebreid en ‘met het oog op de kostbaarheid der verzameling ook te stellen in duurzamer uitvoering’.

De uitgever meent ook dat bij de behandeling van het menselijk lichaam, niet volstaan kan worden met slechts modellen. Hij noemt het gebruik van de platen ‘een eerste vereischte’. Voor enkele onderdelen zijn modellen wel geschikt, maar door de geringe grootte van de modellen zijn de platen beter. Voor het juiste begrip van het geheel en de onderlinge verhouding der delen, is de onderwijzer beter af als hij de platen gebruikt. De platen moeten overigens ‘op grooten afstand te zien en te onderscheiden zijn’. Hij verwijst ook naar de klassengrootte die door de bezuinigingen zullen toenemen. De uitgever zegt vervolgens dat de platen aan deze eisen voldoen en hij prijst ook de ‘prachtigen kleurendruk en de royale uitvoering’. De (zwart-wit) afbeeldingen in de prospectus geven een indruk van de wijze waarop de platen zijn uitgevoerd: ‘Zij geven door hun vele frissche en mooie kleuren een voornamen indruk.’

De catalogus uit 1926 bestaat uit achttien bladzijden. Na de inleiding van de uitgever wordt vanaf bladzijde 4 op elke pagina een plaat getoond. Het formaat wordt er bij vermeld. De platen worden aangeprezen met begrippen als ‘meesterlijk weergegeven’, ‘zeer duidelijk geteekend’, ‘een unieke vergrooting’, ‘de zeldzame teekening’, ‘een prachtige doorsnede’en ‘een uitstekende voorstelling’.

 

De platen

De collectie bestaat uit vijftien platen.

1)      Röntgenplaat I (79 x 180 cm)

2)      Rontgenplaat II (79 x 180 cm

3)      Bloedsomloop I (72 x 100 cm)

4)      Bloedsomloop II (73 x 100 cm)

5)      Spijsvertering I (77 x 107 cm)

6)      Spijsvertering II (60 x 85 cm)

7)      Ademhaling I (68 x 95 cm)

8)      Ademhaling II (68 x 98 cm)

9)      Ademhaling III (63 x 83 cm)

10)   Uitscheiding (70 x 100 cm)

11)   Centraal zenuwstelsel (77 x 105 cm)

12)   Huid (72 x 100 cm)

13)   Zintuigen (71 x 100 cm)

14)   Zintuigen II (72 x 100 cm)

15)   Zintuigen III (79 x 100 cm)

 

De prijzen van de platen worden gegeven per uitvoering. Er is een uitvoering ‘opgeplakt op linnen, elke plaat voorzien van rollen, gereed om op te hangen en een uitvoering  ‘eenvoudig opgeplakt op linnen, elke plaat voorzien van oogjes om op te hangen’. De serie is compleet te koop, maar kan ook in zogenaamde groepen worden aangeschaft. De prijs van de complete serie met stokken, geleverd in een eenvoudig bruin gebeitst houten kistje bedraagt 65 gulden, de complete serie zonder stokken kost 40 gulden. Het kistje is ook los verkrijgbaar en kost dan 5 gulden. Bij de eerste bestelling wordt een handleiding van 50 cent meegeleverd. 

 

Groep I – plaat 1 en 2
Groep II – plaat 3 en 4
Groep III -  plaat 5 en 6
Groep VI – plaat 7,8 en 9
Groep V – plaat 10, 11 en 12
Groep VI – plaat 13, 14 en 15

 

De handleiding

De Handleiding bij de anatomische wandplatenten gebruike bij het onderwijs in de kennis van het menschelijk lichaam uit 1926 bestaat uit 85 bladzijdes en een verkleinde afbeelding van röntgenplaat I. Er wordt geen auteur genoemd. Over de röntgenplaten wordt gezegd dat ze levensgroot zijn. Ze vertonen de voorkant en de rugzijde van de mens.

 

De titels van de hoofdstukken:

 1.  Röntgenplaten
 2. Het geraamte
 3. Het spierstelsel
 4. De stofwisseling
 5. De bloedsomloop
 6. De ademhaling
 7. De spijsvertering
 8. De uitscheiding
 9. Het zenuwstelsel
 10. De huid
 11. De zintuigen