Geschiedenis

De platen en kaarten die hier worden genoemd en besproken, zijn op verschillende manieren gerangschikt; per serie, chronologisch. Eerst worden de series per uitgever besproken (in volgorde van jaartal uitgave), daarna volgt een chronologische opsomming.

De volgende codes geven aan wie bij de uitgave zijn betrokken:
EAB = Eichman, Altmann, Bruinings (zie elders op deze website)
JBW = J.B. Wolters, Isings, Jetses en anderen.
YKE = Ykema, Den Haag
NVE = N. Veenstra, Den Haag


De platen en kaarten per serie

De vaderlandsche historieplaten voor scholen en huisgezinnen (1855 - 1862) door Eichmann, Altmann, Bruining (EAB)

1.    Aankomst der Batavieren in Nederland, 100 jr. voor Chr. Geb.
2.    Apronius door Friezen verslagen, 28 voor Chr.
3.    Claudius Civilis en Cerealis, 70 jr. na Chr. Geb.
4.    Willebrord predikt het Christendom, 690
5.    Karel de Groote bezoekt de scholen, 769 – 814
6.    Karel de Eenvoudige bevestigt Dirk I in het Graafschap, 922
7.    Dood van Graaf Willem II, 1256
8.    Gevangenneming van Graaf Floris V, 1296
9.    Witte van Haemstede te Haarlem (De Vlamingers uit Holland verdreven), 1304

10.    Dood van Graaf Willem IV, 1345
11.    Delft geeft zich bij verdrag over aan Albrecht van Beijeren, 1358
12.    Dood van Albrecht Beyling, 1424
13.    Arnoud van Gelder weggevoerd door zijnen zoon Adolf, 1465
14.    Het lijk van Karel den Stouten, in de modder vastgevroren, wordt gevonden, 1477

15.    Jan van Schaffelaar, 1482
16.    Afstand van Karel V,1555
17.    Laatste gesprek tusschen Filips II en Willem van Oranje, 1559
18.    Inneming van Den Briel, 1572
19.    Kenau Simonz Hasselaar te Haarlem, 1573
20.    Van de Werf, bij het beleg van Leijden, 1574
21.    Unie van Utrecht, 1579
22.    Aanbieding van het verzoekschrift der edelen, 1566
23.    Gevangenneming van Egmond, 1568
24.    Fransche Furie te Antwerpen, 1583
25.    Prins Willem I doodgeschoten door Balthasar Gerards, 1584
26.    Aankomst van de Graaf van Leycester te Vlissingen, 1585
27.    Inneming van Breda, 1590
28.    Prins Maurits voor Geertruidenberg, 1593
29.    Heemskerks overwintering op Nova Zembla, 1596
30.    Slag bij Nieuwpoort, 1600
31.    Zeeslag voor Gibraltar (Dood van Heemskerk), 1607
32.    Ontmoeting van Prins Maurits en Spinola, 1608
33.    De Nederlanders voor Jacatra, 1618
34.    Het doodvonnis J. van Oldenbarneveld aangezegd, 1619
35.    Hugo de Groot op Loevestein, 1621
36.    Intogt van Prins Frederik Hendrik in ’s Hertogenbosch, 1629
37.    Zeeslag bij Duins, 1639
38.    Dood van Frederik Hendrik, 1647
39.    Vrede van Munster, 1648
40.    Komst der Amsterdamsche afgevaardigden aan de hofstede Welna, 1650
41.    Jan van Galen voor Livorno gewond, 1653
42.    Zelfopoffering van Hambroek, 1662
43.    Het veroveren van de Royal Charles op de Theems, 1667
44.    Dood der Witten, 1672
45.    Dood van den Lt. Adm.: M.A. de Ruyter (Graftombe in de N. Kerk te Amsterdam), 1676

46.    Landing van Willem III te Torbay, 1688
47.    De vrede van Rijswijk (Aankomst der afgevaardigden op het huis Nieuwburg, 1697

48.    Koning Willem III valt van het paard, 1702
49.    Prins Johan Willem Friso verdrinkt bij den Moerdijk, 1711
50.    Aankomst der Zeeuwsche Schuitjes te Rotterdam (Prins Willem IV wordt Stadhouder), 1747

51.    Willem V en de helden van Doggersbank, 1781
52.    Ontmoeting der Princes Wilhelmina aan de Goejanverwellensluis, 1787
53.    Vertrek van Willem V, 1795
54.    Inval der Engelschen en Russen in Noord Holland (De Russische Generaal Herman gevangen genomen), 1799

55.    Lodewijk Napoleon bij de ruine van Leyden, 1807
56.    Aankomst van Z.M. Willem I te Scheveningen, 1813
57.    Slag bij Waterloo (De kroonprins gekwetst), 1815
58.    Bombardement van Algiers, 1816
59.    De Citadel van Antwerpen na de capitulatie (Het huis van Chassé), 1832
60.    Z.M. Koning Willem II sterft, 1849Historieplaten voor schoolgebruik (vanaf 1877)
Joh. Ykema door verschillende kunstenaars (YKE)


1.    Eene germaansche Volksvergadering
2.    Karel de Groote tot keizer gekroond
3.    Floris V en de Edelen, 1296
4.    Jacoba van Beieren op de Valkenjacht
5.    Edelen en Poorters uit den tijd van Karel V
6.    Margaretha en Hare Raden
7.    Het Verbond der Edelen
8.    Dood van Willem van Oranje, 1584
9.    Portretten van Willem I, Maurits en Frederik Hendrik
10.    Maarten Harpertszoon Tromp voor den Zeeslag bij Duins, 1639
11.    Vergaderzaal der Staten van Holland (Binnenhof)
12.    Willem, III verzoent de Ruyter en Tromp
13.    Willebrord op Walcheren
14.    De Ridderzaal te 's-Gravenhage
15.    Een Tournooi
16.    Inneming van Den Briel
17.    Leiden ontzet
18.    Slag bij Nieuwpoort
19.    Een gezelschap op het Muiderslot
20.    Jan Evertsen in de Staten van Zeeland
21.    De Ruyter, ''Dat is onze man!''
22.    Cornelis Tromp, ''Daar komt Bestevaer''
23.    De intocht van Willem IV te Amsterdam
24.    30 November 1813 te Scheveningen

Onze beschavingsgeschiedenis in beeld (rond 1896 en later)
N. Veenstra door Kanon, Mout en Sijthoff (NVE)


1.    Komst van de Romeinen hier te lande
2.    Een kruistocht in beweging
3.    Kasteel met omgeving, omstreeks 1300
4.    Een stad omstreeks 1400
5.    Een belegerde stad, 17e eeuw
6.    Een handelshaven (Amsterdam) in de 17e eeuw
7.    Woonkamer van een rijk koopman in de zeventiende eeuw
8.    Gezicht in een stad uit de 17e eeuw
9.    Buitenplaats met een tuin in de 18e eeuw
10.    Het dansen om den vrijheidsboom 1796
11.    Eene zitting van de Tweede Kamer
12.    Rechtzitting uit dezen tijd


Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis (vanaf 1911)
J.B. Wolters door verschillende kunstenaars / illustratoren (JBW)


1.    Op den Dam, omstreeks 1665.
2.    Op de reede van Bantam, 1598
3.    Krijgsraad vóór den Vierdaagschen Zeeslag, 1666
4.    Een Hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566
5.    In een Middeleeuwsch Klooster
6.    Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785  (aangekondigd als ‘Eerste Christenprediking in ons Land’

7.    Uit de Tijd van Trekschuit en Diligence (A)/ Voor honderd jaar (B)/ Voor 150 jaar (C)

8.    Een stad in de Middeleeuwen
9.    Floris V door de Edelen gevangengenomen, 1296
10.    De Prins trekt over de Maas,1568.
11.    De Noormannen voor Dorestad
12.    Karel V doet afstand van de Regeering, 1555
13.    Een Zomermiddag met de Muiderkring
14.    Stadsleven tegen het midden van de 19e eeuw
15.    Luther op de Rijksdag te Worms, 1521
16.    Een Hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk, Augustus 1566
17.    De Dam te Amsterdam, 1666
18.    Frederik Hendrik voor ’s-Hertogenbosch, 1629
19.    Leidens ontzet, 3 October 1574
20.    De Grote Vergadering te ’s-Gravenhage, 1651.
21.    Kruisvaarders voor Jeruzalem, 1099.
22.    Franse troepen trekken over de Lek, 15 Januari 1795.
23.    Behouden Huys op Nova Zembla.
24.    Romeinse Legerplaats aan de Rijnmond. (Valkenburg).
25.    De Slag bij Nieuwpoort, 1600.
26.    Willem van Oranje in de Raad van State, 31 December 1564.
27.    Landing van Prins Willen III bij Brixham, 1688.
28.    Aankomst van Willem I te Scheveningen, 1813.
29.    Willibrord, de Apostel der Friezen.
30.    Een Buitenplaats aan de Vecht, ± 1740.
31.    Jacoba van Beieren voor Gorichem, 1 December 1417.
32.    Hunebedbouwers
33.    Tournooi te Haarlem,1305.
34.    Binnenkomende vloot vóór Amsterdam. ± 1665
35.    Karel de Groote te Aken, 808. Uitzending van de Koningsboden.
36.    De Hanzestad Kampen, 1441.
37.    Brabants dorp in de vijftiende eeuw
38.    Rembrandt in zijn ‘Schilderscaemer’, 1665
39.    Brand bij Moskou, 1812.
40.    Een Gildeoptocht in Antwerpen, 1520.
41.    In de Drukkerij van Plantijn, Antwerpen (1579)
42.    Sprooksprekers in de Ridderzaal, 1394
43.    Naar het concentratiekamp, januari 1945
44.    Columbus neemt Guanahani in bezit, 12 October 1492
45.    Aan de Hollandsche Waterlinie
46.    Hollandsche Infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812
47.    De Prins van Oranje (aan het hoofd van de nationale militie) bij Quatre-Bras, 16 Juni 1815

48.    De verovering van Tjakranegara op Lombok, 1894
49.    Het Haagse Voorhout in de 17e Eeuw
50.    Aanhouding van Prinses Wilhelmina a.d. Goejanwellesluis 1787. (De aanhouding aan de Goejanverwellesluis, 1787)

51.    Belegering van een Kasteel (Het Huis te Voorst 1362)
52.    Ter Kruisvaart
53.    De Romeinen in ons land (Een nederzetting bij een vesting)
54.    De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen, 9 April 1572
55.    Aan het hof van Karel de Groote
56.    Een vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht, 1619
57.    Tocht naar Chattam, 1667
58.    De Prins trekt over de Maas, 1568
59.    Ter Walvischvaart
60.    Aan het hof van Karel de Groote
61.    Floris V door Edelen omgebracht
62.    's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd, 1629
63.    Czaar Peter de Groote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717 (gezicht op het Huis en de Rivier)

64.    Czaar Peter de Groote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717 (gezicht op de Tuin en de Waterwerken)

65.    Luther op den Rijksdag te Worms


De onderstaande lijst geeft een indruk welke platen over welke periode zijn gemaakt. Welke 'feiten' zijn belangrijk geweest voor het Nederlandse onderwijs? Veel series zijn elders op deze site of via andere bronnen te benaderen.

De volgende codes geven aan wie bij de uitgave zijn betrokken:
EAB = Eichman, Altmann, Bruinings (zie elders op deze website)
JBW = J.B. Wolters, Isings, Jetses en anderen.
YKE = Ykema, Den Haag
NVE = N. Veenstra, Den Haag

De volgorde van de platen is nagenoeg chronologisch, tenzij anders aangegeven.


Aankomst der Batavieren in Nederland, 100 jr. voor Chr. Geb. 
EAB
Apronius door Friezen verslagen, 28 voor Chr.
EAB
De Romeinen in ons land (Een nederzetting bij een vesting)
JBW
(jaar?)
Romeinse Legerplaats aan de Rijnmond, Valkenburg (jaar?)
JBW
Claudius Civilis en Cerealis, 70 jr. na Chr. Geb.
EAB
Willebrord predikt het Christendom, 690
EAB
Karel de Groote bezoekt de scholen, 769 – 814
EAB
Ludger predikt in de Groninger Gouwen, 785  (aangekondigd als ‘Eerste Christenprediking in ons Land’)
JBW
Aan het hof van Karel de Groote
JBW
Karel de Groote in den kring van zijne geleerden
JBW
Karel de Groote tot keizer gekroond
YKE

Karel de Eenvoudige bevestigt Dirk I in het Graafschap, 922
EAB
Kruisvaarders voor Jeruzalem, 1099
JBW
Ter Kruisvaart (1217?)
JBW
Dood van Graaf Willem II, 1256
EAB
Floris V en de Edelen, 1296
YKE

Gevangenneming van Graaf Floris V, 1296
EAB
Floris V door Edelen omgebracht (1296)
JBW
Floris V door de Edelen gevangengenomen, 1296
JBW

Kasteel met omgeving, omstreeks 1300
NVE
Witte van Haemstede te Haarlem (De Vlamingers uit Holland verdreven), 1304
EAB
Dood van Graaf Willem IV, 1345
EAB
Delft geeft zich bij verdrag over aan Albrecht van Beijeren, 1358
EAB
Belegering van een Kasteel (Het Huis te Voorst, 1362)
JBW
Een stad omstreeks 1400
NVE

Dood van Albrecht Beyling, 1424
EAB
Jacoba van Beieren op de Valkenjacht
YKE

Arnoud van Gelder weggevoerd door zijnen zoon Adolf, 1465
EAB
Het lijk van Karel den Stouten, in de modder vastgevroren, wordt gevonden, 1477
EAB
Jan van Schaffelaar, 1482
EAB
In een Middeleeuwsch Klooster (laatste helft vijftiende eeuw)
JBW
Luther op den Rijksdag te Worms (1521, naar Van Hove)
JBW
Luther op de Rijksdag te Worms, 1521 (naar Isings)
JBW
Afstand van Karel V,1555
EAB
Edelen en Poorters uit den tijd van Karel V
YKE
Karel V doet afstand van de Regeering, 1555
JBW

Laatste gesprek tusschen Filips II en Willem van Oranje, 1559
EAB
Margaretha en hare Raden (ca. 1560)
YKE
Willem van Oranje in de Raad van State, 31 December 1564.
JBW
Het verbond der edelen
YKE
Aanbieding van het verzoekschrift der edelen, 1566
EAB
Een Hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566
JBW

Een Hagepreek bij de Hoornbrug bij Rijswijk, Augustus 1566.
JBW
De Prins trekt over de Maas,1568 (naar Westerman)
JBW
De Prins trekt over de Maas (1568, naar Isings)
JBW
Gevangenneming van Egmond, 1568
EAB

Inneming van Den Briel, 1572
EAB
De troepen van Bossu dringen Rotterdam binnen, 9 April 1572
JBW

Kenau Simonz Hasselaar te Haarlem, 1573
EAB
Van de Werf, bij het beleg van Leijden, 1574
EAB
Leiden ontzet
YKE
Leidens ontzet, 3 October 1574.
JBW

Unie van Utrecht, 1579
EAB
Fransche Furie te Antwerpen, 1583
EAB
Prins Willem I doodgeschoten door Balthasar Gerards, 1584
EAB
Dood van Willem van Oranje, 1584
YKE

Aankomst van de Graaf van Leycester te Vlissingen, 1585
EAB
Inneming van Breda, 1590
EAB
Prins Maurits voor Geertruidenberg, 1593
EAB
Heemskerks overwintering op Nova Zembla, 1596
EAB
Op de reede van Bantam, 1598
JBW
Ter Walvischvaart (jaar?)
JBW
Slag bij Nieuwpoort, 1600
EAB
Slag bij Nieuwpoort
YKE
De Slag bij Nieuwpoort, 1600.
JBW

Zeeslag voor Gibraltar (Dood van Heemskerk), 1607
EAB
Ontmoeting van Prins Maurits en Spinola, 1608
EAB
De Nederlanders voor Jacatra, 1618
EAB
Het doodvonnis J. van Oldenbarneveld aangezegd, 1619
EAB
Een vergadering van de Nationale Synode te Dordrecht, 1619
JBW

Hugo de Groot op Loevestein, 1621
EAB
Intogt van Prins Frederik Hendrik in ’s Hertogenbosch, 1629
EAB
’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd, 1629 (naar Staring)
JBW

Frederik Hendrik voor ’s-Hertogenbosch, 1629 (naar Isings)
JBW

's-Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd, 1629
JBW
Zeeslag bij Duins, 1639
EAB
Maarten Hapertszoon Tromp voor den Zeeslag bij Duins
YKE

Dood van Frederik Hendrik, 1647
EAB
Vrede van Munster, 1648
EAB
Komst der Amsterdamsche afgevaardigden aan de hofstede Welna, 1650
EAB
De Grote Vergadering te ’s-Gravenhage, 1651.
JBW

Jan van Galen voor Livorno gewond, 1653
EAB
Zelfopoffering van Hambroek, 1662
EAB
Op den Dam, omstreeks 1665.
JBW
Krijgsraad vóór den Vierdaagschen Zeeslag, 1666
JBW
De Dam te Amsterdam, 1666
JBW

Het veroveren van de Royal Charles op de Theems, 1667
EAB
Tocht naar Chattam, 1667
JBW

Dood der Witten, 1672
EAB
Aan de Hollandsche Waterlinie, 1672
JBW
Dood van den Lt. Adm.: M.A. de Ruyter (Graftombe in de N. Kerk te Amsterdam), 1676
EAB
Landing van Willem III te Torbay, 1688
EAB
Landing van Prins Willen III bij Brixham, 1688
JBW

De vrede van Rijswijk (Aankomst der afgevaardigden op het huis Nieuwburg), 1697
EAB
Het Haagse Voorhout in de 17e Eeuw
JBW
Een belegerde stad, 17e eeuw
NVE
Een handelshaven (Amsterdam) in de 17e eeuw
NVE
Gezicht in een stad uit de 17e eeuw
NVE
Woonkamer van een rijk koopman in de zeventiende eeuw
NVE

Koning Willem III valt van het paard, 1702
EAB
Prins Johan Willem Friso verdrinkt bij den Moerdijk, 1711
EAB
Czaar Peter de Groote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717 (gezicht op het Huis en de Rivier)
JBW
Czaar Peter de Groote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717 (gezicht op de Tuin en de Waterwerken)
JBW

Aankomst der Zeeuwsche Schuitjes te Rotterdam (Prins Willem IV wordt Stadhouder), 1747
EAB
Willem V en de helden van Doggersbank, 1781
EAB
Ontmoeting der Princes Wilhelmina aan de Goejanverwellensluis, 1787
EAB
Aanhouding van Prinses Wilhelmina a.d. Goejanwellesluis 1787. (De aanhouding aan de Goejanverwellesluis, 1787)
JBW

Vertrek van Willem V, 1795
EAB
Franse troepen trekken over de Lek, 15 Januari 1795
JBW
Het dansen om den vrijheidsboom 1796
NVE

Inval der Engelschen en Russen in Noord-Holland (De Russische Generaal Herman gevangen genomen), 1799
EAB
Buitenplaats met een tuin in de 18e eeuw
NVE
Uit de Tijd van Trekschuit en Diligence (18e eeuw)
JBW
Voor honderd jaar (18e eeuw)
JBW
Voor 150 jaar (18e eeuw)
JBW

Lodewijk Napoleon bij de ruïne van Leyden, 1807
EAB
Hollandsche Infanterie bij de bruggen over de Berezina, 1812
JBW
Aankomst van Z.M. Willem I te Scheveningen, 1813
EAB
30 november 1813 te Scheveningen
YKE
De Prins van Oranje (aan het hoofd van de nationale militie) bij Quatre-Bras, 16
Juni 1815
JBW
De verovering van Tjakranegara op Lombok, 1894
JBW
Stadsleven tegen het midden van de 19e eeuw
JBWZonder datum
Eene Germaanse volksvergadering
YKE
Een stad in de Middeleeuwen
JBW

De Noormannen voor Dorestad
JBW
Een Zomermiddag met de Muiderkring. Opnieuw overschilderd (gedateerd 1929 en 1952).
JBW
Behouden Huys op Nova Zembla. Vervanger van ‘Ter Walvischvaart’  door C. Jetses 1910.
JBW
De intocht van Willem IV te Amsterdam
YKE
Cornelis Tromp, Daar komt Bestevaer
YKE
De Ruyter. dat is onze man!
YKE
Jan Evertsen in de Staten van Zeeland
YKE
Een gezelschap op het Muiderslot
YKE
Inneming van Den Briel
YKE
Een Tournooi
YKE
De Ridderzaal te 's-Gravenhage
YKE
Willebrord op Walcheren
YKE
Willem III verzoent De Ruyter en Tromp
YKE
De vergadering der Staten van Holland (Binnenhof)
YKE
Portretten van Willem I, Maurits en Frederik Hendrik
YKE
Komst van de Romeinen hier te lande
NVE
Een kruistocht in beweging
NVE
Eene zitting van de Tweede Kamer
NVE
Rechtzitting uit dezen tijd
NVE