P. Tazelaar (?)


P. Tazelaar overleden
In Den Haag is op 71-jarige leeftijd
overleden de heer P. Tazelaar, laatste-
lijk hoofdinspecteur van het lager on-
derwijs. De heer Tazelaar werd, na als
hoofd van een lagere school op verschillende plaatsen werkzaam te zijn geweest, in 1932 benoemd tot schoolopziener te Rotterdam. Enige jaren later volgde zijn benoeming tot inspecteur te Groningen, daarna die tot inspecteur te Amsterdam. In de hoofdstad heeft hij gedurende de oorlogsjaren als commandant van de verzetsgroep Amsterdam- West  een grote rol in het verzet gespeeld. In 1946 werd hij tot inspecteur algemene dienst benoemd, belast met de organisatie van het onderwijs aan schipperskinderen. Gedurende 20 jaar is hij hoofdbestuurslid geweest van de algemene vereniging van Nederlandse reserveofficieren. Erkentelijk voor wat hij in deze func-
tie deed kwam tot uiting in zijn benoe-
tot officier in de orde van Oranje-
en tot erelid van genoemde vereniging.

"Familiebericht". "Algemeen Handelsblad". Amsterdam, 14-07-1958. Geraadpleegd op Delpher op 23-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000037542:mpeg21:a0035

Overlijdensbericht Pieter Tazelaar

"Familiebericht". "De Telegraaf". Amsterdam, 14-07-1958. Geraadpleegd op Delpher op 23-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110587718:mpeg21:a0133

Schrijfonderwijs

Methode Tazelaar (J.W. Wolters)
*P. Tazelaar was in 1950 Inspecteur in Algemene Dienst

Eerst duidelijk, dan snel  (vanaf 1929?)
Door P. Tazelaar, Samuel Johan Matthijsse (1932) ( F. Evers, 1938?)

Tazelaar, Mathijsse
*Klassikale letterkaart 1
*Klassikale letterkaart 2
*Klassikale letterkaart 3
Advertentie uit 1932 via Delpher.ml


Tweede, geheel omgewerkte druk (Tazelaar, Matthijsse, Evers)
*Klassikale letterkaart 1
*Klassikale letterkaart 2
*Klassikale letterkaart 3
"Letterkaart  I geeft in aansluiting aan de Cahiers kleine letters; II en III geven kleine letters en hoofdletters, resp. zonder en met verbindingen. In samenwerking met F. Evers ikwam deze geheel omgewerkte 2e druk tot stand"
Advertentie uit 1938 via Delpher.nl

*Letterkaart 1 R (eerste leerjaar, eerste gedeelte)
*Letterkaart 1 R (eerste leerjaar, tweede gedeelte)
*Letterkaart 2 R
*Letterkaart 1 LH (eerste leerjaar, eerste gedeelte)
*Letterkaart 1 LH (eerste leerjaar, tweede gedeelte)


Methode Jacob Dijkstra, Groningen

Schrijven in de basisschool
* voor rechtshandigen 
Aa, Bb, Cc ...
a, b, c ...
* voor linkshandigen