Werkzame leven

Hendrik Altmann

Geboren
7 november 1791
Zaandam

Overleden
23 december 1863
Rotterdam.


Werkzame leven

Graficus
Leeraar
Schilder
Redacteur

Hij werkte in Rotterdam. Hij schilderde kerkinterieurs, landschappen en portretten. Maakte ook lithografieën. Altmann was tevens Hoofdonderwijzer aan de Departementale School te Rotterdam (vanaf 1926). Ook werkzaam bij de kweekschool in Rotterdam (NUT). Lid Nederlands Onderwijzers Genootschap (NOG). Ook (voorafgaand)werkzaam in Den Burg (Texel).

Werk

Schoolplatenserie
De Vaderlandsche Historieplaten voor Scholen en Huisgezinnen
(Redacteur)

Artikel over schoolplaten


De Vaderlandsche Historieplaten voor Scholen en Huisgezinnen
John Quakernaat, 2012

Met alle afbeeldingen uit deze serie.


Bronnen

Krul, R., ‘De vaderlandse historieplaten van een Leidse tekenmeester, Geschiedenis en didactiek in onderwijskringen van het Nut’. In Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (89), 1997, p. 67-99.

Leydsche Courant, 18 april 1851; Algemeen Handelsblad, 4 augustus 1851 via: www.kranten.kb.nl (02-01-2013)

Documentatie van Beeldende Kunst Noord Holland