Willem van Leusden

Een bekend illustrator voor het tekenonderwijs is Willem van Leusden. Van Leusden woonde in Maarssen/Maarsseveen. De kunstenaar gaf vanaf 1908 les op de Burgeravonschool voor jongens in Utrecht. In deze periode stond het tekenonderwijs nog onder invloed van de Reformbeweging. Rond 1900 kwamen er vanuit de VS, Engeland, Duitsland en Zwedennieuwe denkbeelden overwaaien over de psychologisch ontwikkeling van kinderen. De aandacht kwam te liggen op de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en Van Leusden ontwikkeldehiervoor een tekenmethode.Hij maakte in 1927 voor de uitgeverij Nijgh en Van Ditmar uit Rotterdam een serie van twaalf platen voor het tekenonderwijs. Hij maakte deze serie samen met de lerares C. Bakhuizen van der Brink -Ozinga. De handleiding die er bij hoorde isHandleiding bij het tekenen op de lagere school. Van Leusden werkte ook voorde ‘School voor Kunst –Industrieel Onderwijs en de aan de Agatha Snellenschool in Utrecht. Bakhuizen van der Brink -Ozinga werkte aan het Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes en aan de Gemeentelijke ULO in Utrecht. Hun methode was gericht op de motorische ontwikkeling van het kind. De serie telt twaalf platen. Ze zijn ontworpen voor het vijfde, zesde en zevende leerjaar (10-12 jaar). De serie bestaat uit:De stier, De kameel, Het geitje , Het stokpaardje, De kersen, De locomotief, De stoomboot, De zeilboot, De reiger, De poes, De wajangpopenDe bewaarmap.

Willem van Leusden

"Oeuvre van veelzijdig kunstenaar bij honderdste geboortedag vollediger belicht Willem van Leusden: romantische geladenheid". "NRC Handelsblad". Rotterdam, 07-03-1987. Geraadpleegd op Delpher op 25-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000030460:mpeg21:a0075

Origineel Willem van Leusden

Origineel werk van de schilder Willem van Leusden waarnaar een wandplaat voor het tekenonderwijs is gemaakt.

Willem van Leusden

25 september 1886 (Utrecht)
8 maart 1974 (Utrecht)


van Leusden (87) overleden

Door HANS REDEKER

UTRECHT, 12 maart — In het Utrechtse ziekenhuis Oudenrijn overleed vrijdagmorgen (8 maart, JMQ) de Maarssense schilder en graficus Willem van Leusden in de leeftijd van 87 jaar. Hij is gisteren volgens zijn wens in alle stilte begraven. Daarmee verloren de Utrechtse kunstenaars hun beminde nestor en velen onder hen hun vereerde leermeester.

Voor ons land betekende zijn dood het verlies van één van de heel weinige belangrijke en echte surrrealisten, bovendien één van onze grootste grafici wiens unieke verdienste het bovendien was, na jarenlang zoeken als eerste de etstechniek van Hercules Seghers te hebben ontraadseld.

Van Leusden, die op 25 sep tember 1886 in Utrecht werd geboren, groeide op in een streng orthodox gezin. Nadat al vroeg zijn aanleg voor tekenen was ontdekt, kwam hij via de plaatselijke kunstnijverheidsschool eerst op de Haagse academie voor beeldende kunst en vervolgens op de Amsterdam se rijksacademie, waar hij voor al les nam bij de etsergraveur Pieter Dupont. Drie jaar koninklijke subsidie stelden hem in staat tot reizen naar België en Frankrijk, waarna zijn prachtige reeks etsen van kathedralen ontstond, waarmee hij in Utrechtse kringen al direct veel indruk maakte.

Na deze reisperiode vestigde hij zich al in 1913 in Maarssen, waar hij met korte onderbrekingen is blijven wonen tot zijn dood. In de jaren die dan volgen toont Van Leusden zich vooral een zoeker, die de nieuwste stromingen op zich laat inwerken. De zuiver kubistische tekeningen die hij in 1916 maakt behoren tot de vroegste in ons land. Na 1918 krijgt hij contact met zijn streekgenoot Rietveld, met Mondriaan, Van Doesburg maar ook met Schwitters, later nog met El Lissitzky. Zo ontstaan in het begin van de jaren '20 zijn meubelen en maquettes vöor nooit uitgevoerde architecturen, geheel in de geest van De Stijl, de groep waarin nog in 1925 in Parijs en Dusseldorf exposeert.

In die tijd geeft hij les aan de Agatha Snellerschooi; Brigittenstraat en op de Burgeravondschool voor jongens En les is hij het grootste deel 'van zijn leven blijven geven, o.m. aan Moesman, Gerrit van 't Net,  J. C. van Schagen en meerdere prominente jongeren die nu tot het gezelschap De Luis behoren.

Als kunstenaar doet hij zijn definitieve stap wanneer hij na een constructivistische stap in 1930 het werk van Dali ontdekt en zich consequent en blijvend tot het surrealisme bekent. Het begint met etsen waarop schilderijen volgen de tot tot dusver hoofdzakelijk bij kleine kring van bewonderen verzamelaars en dan vooral nog in Utrecht en omstrken bekend waren. Van Leusden is tot enkele jaren voor zijn dood blijven schilderen en etsen, waarna een toenemende blindheid hem het werken onmogelijk maakt.

"Familiebericht". "NRC Handelsblad". Rotterdam, 12-03-1974. Geraadpleegd op Delpher op 25-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000032739:mpeg21:a0064Willem van Leusden

Een bekend illustrator voor het tekenonderwijs is Willem van Leusden. Van Leusden woonde in Maarssen/Maarsseveen. De kunstenaar gaf vanaf 1908 les op de Burgeravonschool voor jongens in Utrecht. In deze periode stond het tekenonderwijs nog onder invloed van de Reformbeweging. Rond 1900 kwamen er vanuit de VS, Engeland, Duitsland en Zwedennieuwe denkbeelden overwaaien over de psychologisch ontwikkeling van kinderen. De aandacht kwam te liggen op de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en Van Leusden ontwikkeldehiervoor een tekenmethode.Hij maakte in 1927 voor de uitgeverij Nijgh en Van Ditmar uit Rotterdam een serie van twaalf platen voor het tekenonderwijs. Hij maakte deze serie samen met de lerares C. Bakhuizen van der Brink -Ozinga. De handleiding die er bij hoorde isHandleiding bij het tekenen op de lagere school. Van Leusden werkte ook voorde ‘School voor Kunst –Industrieel Onderwijs en de aan de Agatha Snellenschool in Utrecht. Bakhuizen van der Brink -Ozinga werkte aan het Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes en aan de Gemeentelijke ULO in Utrecht. Hun methode was gericht op de motorische ontwikkeling van het kind. De serie telt twaalf platen. Ze zijn ontworpen voor het vijfde, zesde en zevende leerjaar (10-12 jaar). De serie bestaat uit:De stier, De kameel, Het geitje , Het stokpaardje, De kersen, De locomotief, De stoomboot, De zeilboot, De reiger, De poes, De wajangpopenDe bewaarmap.