Den Haag

Den Haag ('s Gravenhage) / Scheveningen

Schoolplaten


 Schoolplaten

Haagsche paardenmarkt
De Ridderzaal te 's Gravenhage
Het Buitenhof en de Gevangenenpoort in Den Haag

Wandplaten

Het Haagsche Voorhout in de Zeventiende eeuw
Aankomst van Willem I te Scheveningen1813
Aankomst van Z.M. Willem I te Scheveningen, 1813
De Grote vergadering te 's Gravenhage, 1651
Sprooksprekers in de Ridderzaal, 1394
Rechtzitting uit dezen tijd (Sijthoff)
*Rechtzaal van de Arrondissements-Rechtbank
*Korten Vijverberg te 's Gravenhage
*Tegenwoordig het Kabinet van de Koning
*(Bron www.ysbrand.nl)
Eene zitting van de Tweede Kamer, Sijthoff


- Uitgevers
Bootsma, Cartografisch Instituut
Daamen's
Nijhoff's, Martinus
Veenstra, N.
Wolters, J. B., Koningskade 
Ykema, Joh.
 
Personen
Jetses, Cornelis
*illustrator
*woonde in de Gentsestraat op nummer 97 (1919-1938).

Guthschmidt. A.M.
Zie Guthschmidt


Koetsveld, C.E. van, Ds.
*kaartmaker, predikant te 's Gravenhage (1857)

Lankhout, Samuel
*lithograaf/steendrukker
*werkte vanaf 1853 in Den Haag
*overleed aldaar op 19 december 1894. 

Have, J.J. ten
*Kaartmaker
*Auteur
* Tekenaar
*Onderwijzer in Den Haag

-