Algemeen Schoolmuseum

Algemeen Schoolmuseum
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam

Personen:
D. Buys Dz. 
Werkzaam in Rotterdam en Utrecht rond 1883.
L. Suzanne - Leikaart van Nederland, Europa
W.B.G. Molkenboer - 40 wandplaten voor het 'teekenonderwijs'. Meest gekleurde platen. 
H.F. de Boer - Handleiding voor de 'Natuurkundige Aardrijkskunde'. Behorende bij karakterplaat 'op linnen met rollen'. Uit reclame 1884.
Dhr. J/I.C. Costerus - Handleiding Engleders Wandplaten

Platen/kaarten:
Karakterplaten dierenwereld -  3 serien, elk 12 platen, 29 x 36 cm, naar Leutemann & Schmidt.
Op carton, voorzien van oogjes. Per serie F. 5,40. Uit reclame 1884.

Karakterplaat Natuurkundige Aardrijkskunde -  verschillende kleuren, 100 x 80 cm, handleiding De Boer, hoofd eener school te Rotterdam
op linnen met rollen, voorstellende een ideaal-landschap. Uit reclame 1883. 

Engleders Wandplaten - Natuurlijke historie, meer bepaald voor lagere scholen, dierkunde, 80 x 105 cm, 4 afleveringen van 6 platen elk.
Beste, grootste, goedkoopste
.  Prijs per aflevering F. 3,90. Uit reclame 1890.
Engleders gekleurde wandplaten - dierkunde, 48 platen, 80 x 105 cm, F. 3,90 per 6 platen . Uit reclame 1892.
Engleders gekleurde wandplaten - plantkunde, handleiding Costerius, 60 x 80 cm, met linnen randen en oogjes,
per 6 platen en handleiding F. 3,60. Uit reclame 1892.

P. Dybdahl - Zoologische wandplaten, 64 platen, 77 x 61 cm, voorstellende typen van dieren: anatomie van den mensch (12 platen),
de zoogdieren (18 platen), de vogels (10 platen), de kruipende dieren en visschen (11 platen), de insekten en weekdieren (13 platen).
Uit reclame maart 1884.

Het elementair Teekenonderwijs in 40 platen, Molkenboer, directeur der Rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers.
Prijs compleet F. 14,80. Uit reclame 1883.