Uitgevers Drukkerijen


Werkplaats Wolters


Foto: Werkplaats van uitgeverij Wolters


Onderstaande uitgevers en/of drukkerijen/lithografen hebben één of meerdere schoolplaten (wandplaten, wandkaarten) uitgegeven.

Bronnen die hiervoor zijn gebruikt zijn onder andere (school)wandplaten, (school)wandkaarten, catalogi,
docentenhandleidingen en advertenties.

Daarnaast is deze informatie ook
geverifieerd of afkomstig van:
www.oppapier.nl
www.collectiontrade.nl
www.wereldaandewand.nl
Repertorium van Nederlandse kaartmakers
(Utrecht 2003)
Brinkman's Catalogus (verschillende data)
www.bibloipolis.nl
www.delpher.nl.

Afkortingen: NvdB = Nieuwsblad voor den Boekhandel, BC = Brinkman's Catalogus

Per uitgever zijn onder andere adresgegevens, bekende kaartmakers, illustratoren, recacteuren, auteurs en
aanvullende informatie opgenomen. Er wordt ook verwezen naar interessante websites, artikelen en dergelijke.

Aan de linkerzijde (submenu) worden aan enkele uitgevers meer aandacht besteed.

Zoeken op deze pagina kan met onder andere de functietoets F3


Foto van een werkplaats waar kaarten worden gemaakt (Wolters)

Foto van een werkplaats waar kaarten worden gemaakt (Wolters)


Agteres
Rijssen, Wilsum


Ahrend & Zoon, J, De Wed.

Amsterdam
Jacobus Ahrend

Steendrukkerij 1906
Uitgeverij sinds 1910

Wandplaten
24 wandplaten voor het klassikaal teeken-onderwijs
*In 1904 werd een platenserie voor het tekenonderwijs uitgegeven.
De titel luidt 24 wandplaten voor het klassikaal
teeken-onderwijs aan smeden.
Zowel in plano, fl. 15,00 als op bordkartongeplakt , fl. 21,00. Met handleiding.
Door Paul Hermann? (Brinkman 1901 - 1910)
Wandplaten voor het teekenonderwijs aan timmerlieden en a.s. bouwkundigen (H.J. van Ooijen)
*24 versieringsvormen voor houtbewerking.
Motieven voor het handteekenen, schetsen en meten, eveneens uit 1904.
De prijs: in plano met leidraad, 80 grams, fl. 20,00.
Op bordpapier geplakt kosten de platen fl. 30,00

Illustrator: Van Leeuwen (welke serie?)
Lithograaf Senefelder (welke serie? )

Meer informatie:
Ahrend (wikipedia)


Akkeringa, A.
Leeuwarden, Amsterdam, Bussum, Voorburg

Zie submenu pagina Akkeringa, A.


Alfen, H.G. van
Breda
Algemeen Schoolmuseum

Utrecht, Amsterdam, Rotterdam

Zie submenu pagina Algemeen Schoolmuseum voor meer informatie.Avros
Amsterdam

Uitgever. Actief tussen 1943 en 1950 / 1953 en 1970?.

Wandplaten
Serie kinderplaten (Anna Kermer)
Nederlandsche meesters der XVIIde eeuw (H. van Guldener)

Illustrator
Anna Kermer

Auteur
H. van Guldener

Backer, H.J.
Dordrecht

H.J. Backer (1804 - 1845) was een (steen)drukker, uitgever en boekhandel uit Dordrecht.
Hilmar Johannes Backer was eigenaar tussen 1833 en 1844.

Wandkaarten
Kaart van Zuid Holland, uit de beste bronnen op nieuw zamengesteld, ten dienste der scholen (1844)
*Handleiding in ieder geval in 1846 uitgegeven

Kaartmaker
B. Boers (Schoolopziener in het zesde district van Zuid Holland)Bekker, Ewald
Hamburg (Duitsland)Bentum, C.. van

Utrecht
*Wandplaten
Kaart van de provincie Utrecht
*Kaartmaker: H.J. van Lummel

Meer informatie:
Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten(conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.

Beukers, Th. M.

------


Blankwaardt & Schoonhoven
Rijswijk (ZH) / Den Haag

Blankwaardt & Schoonhoven was een boekhandel en uitgeverij in Rijswijk/Den Haag. In 1892 werd het bedrijf van G.C. Visser
overgenomen door Johannes Blankwaardt en Hendrik Thomas Schoonhoven. Blankwaardt was eigenaar tot 1934, Schoonhoven tot 1915.
In 1935 was V.A. Kramers directeur.
Johannes Blankwaardt werd in 1863 geboren in Den Haag en overleed in 1934 in Rijswijk.

Wandplaten
Nieuwe serie Teekenvoorbeelden voor de Lagere School
Volgens een advertentie van 30 november 1917 gaat het om vier series (30 platen). Per serie zijn de platen (op carton)
te koop voor FL. 12,00. De afmeting is 50 x 64 cm.

Auteurs
Noordeman, L.B.
Bloemink, F.H.N.

Drukker
Lankhout, Den Haag


--------

Blokland, J.
Blomhert, Adolf
Nijmegen

Boekhandel, uitgever. Voortzetting van C. Klercq vanaf 1864. Heeft in 1868 wandkaarten van Nederlandsch Oost-Indie uitgegeven.
Het bedrijf is voortgezet onder de naam Blomhert & Timmerman Nijmegen vanaf 1874. Ae.Timmerman is in 1872 mede-eigenaar
(bibliopolis.nl).
In een advertentie van 11 maart 1879 kondigen de heren Blomhert en Timmerman aan dat zij hun bedrijf hebben overgedaan aan
A. van Duijnen, die onder eigen naam door gaat. Blomhert en Timmerman zullen wel de uitgeverij voortzetten. Het adres is
Langebaan 2 C te Nijmegen. Dagtekening 1 maart.

Wandkaarten
Schoolkaart van Nederlandsch Oost-Indie
Blinde schoolkaart van Nederlandsch Indie (J. Jurrius)

Kaartmaker
J. Jurrius

Drukker
J. SmuldersBoek-Centrale, NV de R.K.
Amsterdam

Was in ieder geval actief in 1917.
Heeft vanaf 1939 ook een wandplaat over inheemse en uitheemse vogels uitgegeven.

Boelens jr., R.
Zwolle

Steendrukkerij, boekhandelaar. Actief tussen 1832 en 1850.
Op donderdag 11 oktober 1838 wordt ook vermeld dat de uitgever met deze kaart debuteert 'met succes'. De kaart met handleiding door
G.H. van Senden is FL. 3,00.

Wandkaart
Kaart van Palestina, voor het onderwijs op scholen en in katechisatiën, volgens de jongste ontwerpen en beschrijvingen (1837)

Kaartmaker
G.H. van Senden (Predikant te Middelbert?)Boer, C., de, jr.
Den Helder

Boer, H.J., den

Baarn
*Is eigenaar geweest van Fels Boekhandel, Baarn.

Kaartmaker: L.W. van der Lee

1915 Laanstraat F36
(telefoonnummer 25 (of 69)

Meer informatie:
Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten(conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.

Bogaerts, A. J.
Breda
* Lithograaf

Steendrukkerij
In ieder geval werkzaam in 1890Bohn, F., De erven
Haarlem
* Eigenaar (1872 - 1885) samen met J.K. Tadema (eig. 1872 - 1886)
* Uitgever
* Boekbinderij
* Sneldrukpers

Heeft verschillende eigenaren gehad en heeft naamsverandering doorgemaakt.

" Bij Acte ,op den 21sten Januarij 1867 te Haarlem geteekend en volgens de wet ingeschreven, is tusschen de ondergeteekenden Pieter Francois Bohn, Boekdrukker en Boekhandelaar, en Jelte Karel Tadema, zonder beroep, beiden wonende te Haarlem, aangegaan eene Vennootschap tot hot voor gemeenschappelijke rekening drijven van den Boekhandel , onder de Firma van de Erven F. Bohn."
Nederlandsche Staatscourant, 1-2-1867, via Delpher.nl


Bohn, Haarlem


Boluijt, A.C.
Goes

Bootsma, Cartografisch Instituut
Den Haag, 's Gravenhage

Bosch Jbzn, E.J.
Baarn

Braakensiek, Gebroeders
Amsterdam
*Drukker
*Werkte onder andere voor Thieme

Braat, P.K
Dordrecht

Wandkaart
Europa

Paul Brand (v/h
) / NV uitgevers-mij v/h Paul Brand
Bussum

Uitgeverij
Actief
1911 - 1958 (Bussum)
1958 - 1969 (Hilversum)

Directeur / oprichter Paulus Albertus Marie Brand
Geboren Den Haag 1885-1968
Overleden Bussum

De uitgeverij heeft in 1926 De Mercuur uit Hilversum over genomen. In 1958 overgenomen door

C. de Boer jr uit Hilversum. Sinds 1964 onderdeel van Nederlands Uitgeverscentrum Hilversum, vanaf 1969 onderdeel van Unieboek Bussum.Brandt & Zoon, J; Proost
Amsterdam

Wandkaarten
Kaart van Palestina (1921, Th. P. Badoux)
Roomsch Nederland (1921, Th. P. Badoux, Willem Wiltschut)Kaart van Palestine wordt op 28 juni 1921 (NvdB) aangeboden als:
*Binnen enkele dagen zal verschijnen ...
*Gedrukt in 7 kleuren
*Geplakt op linnen (voorzien van rollen en gevernist)
*Met groen lint geboord
*168 x 140 cm
*Fl. 30,50
*De handleiding die hierbij kan worden gebruikt is Bijbelsche Aardrijkskunde door W. van de Hengel, prijs fl. 0,75.


Roomsch Nederland wordt op 28 juni 1921 (NvdB) aangeboden als:
*Binnen enkele dagen zal verschijnen ...
*Gedrukt in 7 kleuren
*Geplakt op linnen (voorzien van rollen en gevernist)
*Met groen lint geboord
*176 x 146 cm
*Fl. 29,50

Drukkerij
Smulders Den HaagBreijer, C.A.E.
Utrecht


Brill, E.J.,
LeidenC.H.E. Breijer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brink, H. ten
Arnhem, Meppel


H. ten Brink Meppel

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brinkman, C.L.
Amsterdam


Brock, L.M.J.
Nijmegen


Bruynzeel Potlodenfabriek
Bergen op Zoom


Callenbach, G.F.
Nijkerk
Cebeco
Champion
Cordemeyer, F.
Nijmegen


Cremers, J.
Oss


Daamen, D.A.
Den Haag


Daamen's
Den Haag, 's Gravenhage

Daf
Dannenfelser, W.F.
Utrecht

De Verzamelcommissie

Dienst der Gemeente Handelsinrichtingen
Amsterdam
Dijk, J.P. van
Zwolle


Dijkstra
In 1931 als nieuwe uitgever ingeschreven.

Kaartmakers Bakker & Rusch
Zeist, Groningen

Illustrator: Frater Cyriel
1931 Hoofdvestiging Zeist
Pauw van Wieldrechtlaan 31
Vestiging Groningen
Oude Ebbingestraat 50

Meer informatie:
Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten (conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.


Dijkstra, Jacob
GroningenDishoeck, C.A.J., van, NV Uitg. / N.V. Uitg. Mij C.A.J. van Dishoeck
Amsterdam, Bussum

Boekhandel en uitgeverij
Actief 1898 - (1896 - 1905?)

Oprichter / eigenaar
Cornelis Anthony Jacobus van Dishoeck
*22 april 1863 - 15 november 1931
*Geboren te Zierikzee
*Overleden te Bussem
*Was werkzaam bij Blankenberg & Co. Leiden tussen 1880 en 1898

Wandplaten
Vijftien Zoologische wandplaten (vertaald uit het Duits?)

De platen worden in Nieuwsblad voor den boekhandel (1899), aangeboden als:
"Wandplaten (Zoölogische). Met [geïllustreerde] handleiding van P. TEUNISSEN. Amsterdam,
C. A. J. van Dishoeck. Gr. fol. (15 pltn. in kleurendruk) In portef. f 9 50 Opgepl. om op te hangen » 13.50"
3e druk, 1909

Over de bijbehorende handleiding wordt vermeld:
"Teunissen (P.), Handleiding bij de 1; zoölogische wandplaten, met verkleinde afbeeldingen dier platen.
Amsterdam, C. A. J. van Dishoeck. KI. 8°. (VIII, 57 blz). Z. p.
Wordt gratis geleverd aan de koopers der zoölogische wandplaten"Vier Dierkundige wandplaten


Wandkaarten
Nieuwe blinde kaart van Nederland (1919)
*Th.J. Thijssen
Polderkaart van de landen tusschen Maas en IJ (1901)
*W.H. Hoekwater
*De toelichting is in twee uitvoeringen; a) voor schoolgebruik, b) ten dienste van gemeente-, polder- en waterschapsbesturen.
*In vier bladen, 200 x 175 cm., fl. 9,50. Opgeplakt met rollen en knoppen, fl. 16,50. Gevernist kost de plaat fl. 17,75.
*De afzonderlijke toelichtingen kosten fl. 0,40 per stuk.

Auteurs
P. Teunissen

Drukkerij
Bebr. BraakensiekDonner, D.
Leiden


Doorne's Automobielfabriek, Van, (DAF)
Eindhoven


Dorp, H.M.
Haarlem

Droste
Du Mortier & Zoon, D
Leiden


Ebert, Gebroeders
Amsterdam


Econosto, NV
Engels & Zn, P.
Leiden


Enschede & Zonen, Joh.
Haarlem

Esso

Evenaar, De
Zantvoort, HaarlemFels Boekhandel
Baarn

Schoolplaten
Heeft een wandkaart van Utrecht uitgegeven.

Directeur/eigenaar
*A. Fels, tussen 1887 en 1891
*C. Kempenaar vanaf 1891
*H.E. Kraaij Van Werkhoven tussen 1891 en 1899
*H.J den Boer vanaf 1899
Heeft (ook) onder zijn eigen naam schoolplaten uitgegeven.

Ford

Fouw, L. de

Goes

Illustrator: Bruining, mogelijk Bos
Redacteuren: Eichman, Altmann

Meer informatie:
Elders op deze site; artikel De Vaderlandsche historieplaten voor scholen en huisgezinnen, (Eichman Altmann, Bruining)
Antiquariaat Quaeckernack.Gerardts (& Co), Joh.
Hilversum


Goor & Zonen, G.B., van
Den Haag, 's Gravenhage, Batavia, GoudaGregoriushuis, Sint
Utrecht, Zeist
1947 Kroostweg 147A (drukkerij)
1950 Nieuwe Gracht 16

Meer informatie:
Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten(conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.


Gütermann[Oostenrijk]

Hebri
Den Haag, 's Gravenhage, LandsmeerHeerenveensche Boekhandel v/h A.L. Land
Heerenveen

Wandkaarten
Lands'Lei-wandkaart (ca. 1910) van:
Drente
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Europa
Nederland
Leikaart van Europa (ca. 1895)
Leikaart van Nederland (ca. 1895)


Zie ook A.L. Land

Hendrikse, E.
Middelburg


Huisman, A.
Meppel


Imexporter
Indische Missie-Vereeniging
Leiden


Jongbloed, A., CV
Leeuwarden

Jongensweeshuis R.K.
Tilburg

Kemink & Zoon
Sinds 1753

Illustrator: H.J. van Lummel
Auteur: H.J. van Lummel

Utrecht
1790 Stoutensteeg
1816 Neude
Rond 1950
Domplein 2 (drukkerij)
Domstraat (boekhandel)

Meer informatie:
Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten(conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.


Kersten & Co., C.
Paramaribo


Kinheim
Hoorn


Kleynenberg & Co
Haarlem
KLM
Kluwer, A.E.
Deventer


KNZHRM

Kok, J.H.
Kampen

KPM

Kruif, J.L.
Amstelveen


Kruseman. A.C.
Haarlem


Kuip, Adr. van der
Utrecht, Alkmaar, Nijmegen (boekhandel?)

Adr. van der Kuip, Utrecht, Alkmaar, Nijmegen

Foto: naamplaatje op stok van schoolplaat

Kwatta
Breda

Land, A.L. / Heerenveensche boekhandel v/h A.L. Land
Heerenveen

A.L Land is een papierhandel, kantoorwinkel en uitgeverij uit Heerenveen. Was in ieder geval actief tussen 1879 en 1885.
Later werd het bedrijf voortgezet als Heerenveensche boekhandel v/h A.L. Land.

Heeft verschillende wandkaarten uitgegeven.
Zie Heerenveensche boekhandel v/h A.L. LandLangenhuyzen, C.L. van
AmsterdamLeydenroth Van Boekhoven, W.
Utrecht

Wandplaten
Onze beschavingsgeschiedenis in beeld (door Sijthoff, Van der Heide)**
*1904
*1e serie, 12 platen

De platen zijn geschilderd en 'op steen gebracht' door G.J. Sijthoff uit Haarlem en A.E. van der Heide. De prijs van de platen:
12 stuks fl. 18,00 (op zwaar karton, kleurendruk), 6 stuks fl. 9,00 (idem), per stuk kosten de platen fl. 2,00.
De bijbehorende geillustreerde handleiding, G.J. Vos kost fl. 4,25. Bij de methode horen ook twee leesboekjes, S. Reijs en G.J. Vos, de prijs per deeltje is fl. 0,40. (Brinkman 1901 - 1910)

** Een (deels?) andere serie met dezelfde naam is (eerder) (vóór 1901) door N.Veenstra, Den Haag uitgegeven. Door G.J. Sijthoff, onder redactie van D. Kanon, A. Mout en G.J. Vos.
A.J. Groenewegen wordt ook als illustrator genoemd. Is dit juist?
Lommers, W.
Loosjes, Erven
Haarlem


Luctor
Baarn, Djakarta


Luctor
Baarn


Luijt, Gebr.
Sliedrecht


Malmberg, L.C.G.
's-Hertogenbosch

Boekhandel in 1885 opgericht door Lodewijk Carel Gerard Malmberg in Nijmegen.

Handtekening Malmberg


Meulder, B. de
Nijmegen


Mij. voor Physische Techniek
HeemstedeMisset, C
Doetinchem

Drukkerij C. Misset, later NV Nederlandsche Drukker- en Uitgeversmaatschappij, weer later Senefelder Misset
Wordt in 1873 opgericht door Cornelis Misset, dan 24 jaar oud. Het bedrijf is gehuisvest aan de Gruttestraat in Doetinchem.
*Drukte onder andere de kaarten van Gerrit Prop van uitgeverij Thieme.
Voor meer informatie zie de website van Senefelder (historie)


----------------------------------------------------------------------


Mijs, D.
Tiel

David Mijs werd op 4 maart 1934 geboren in Den Bommel (Goeree-Overflakkee) en overleed in 1912 in Tiel.
Hij volgde aanvankelijk de opleiding tot militair-apotheker in Moordrecht. Mijs begon later als leerling-boekbinder/drukker bij
Van der Mast (Gorichem), Malga (Nijkerk) en als deelgenoot werkte hij bij Wermeskerken (Tiel).
Hij nam in 1860 een failliete drukkerij-binderij Faassen over (10 december?).

1860 Waterstraat 71
1880 Oliemolenwal (achter winkel, uitbreiding)

Toelichting Mijs Zwiers en Jansma


---------------------------------------------------------------------------------------

Muinck, De & Co
Amsterdam
Muusses, J.

Purmerend

Oprichter Jan Muusses.
Geboren 12 april 1847 te Beemster, overleden op 19 oktober 1909 te Purmerend.
Boekhandelaar Breedstraat te Purmerend.
Was korte tijd onderwijzer.

Wandplaten


In 1894 verschijnt een advertentie met daarin de aankondiging dat ongeveer half juli dat jaar zal verschijnen:
Het zaakonderwijs in de eerste twee leerjaren. (Aanschouwingsonderwijs). Handleiding met 21 gekleurde wandplaten, groot 65 bij 50 cm.

In 1913 wordt er gemeld dat bij J. Muusses een toelichting behorende bij de nieuwe plaat
Zon, sterren en planeten
, is verschenen door G.J. van Brabant.

Eigenaren

Meer informatie:
Familie Muusses Purmerend
Artikel Ingrid Koops en Jan ten Thije (1991)Nabbe's, A.C.P.
Den Bosch, 's-Hertogenbosch


Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging
Amsterdam


Niesten, J.P.L.
Nijmegen


Nijhoff & Zn, Is. An.
Arnhem


Nijhoff's, Martinus
Den Haag, 's Gravenhage


Noordhoff
Groningen


Noothoven van Goor, D.
Leiden?


NUT Maatschappij tot nut van 't Algemeen
Leiden, Deventer, Groningen


Oomkens Jzn., J.
Groningen


Ophorst, A
WageningenOut, P.
Koog aan de Zaan
Sinds 1860
Brand magazijn 6-2-1917

Pieter Out (1830 - 1911)

Meer informatie:


Ouwehand
Rhenen


Paters van de Heilige Geest
Rhenen


Pet, C.
Hoogeveen


Philips Reclamehandel Amsterdam
Amsterdam


Post, Gebroeders van der
Utrecht
Kaartmaker: D. Lameris

Meer informatie:
Elders op deze site; artikel Utrecht en Schoolplaten(conceptversie), Antiquariaat Quaeckernack.
Postgiro en Rijkspostspaarbank


Prodenta
Amersfoort
NV Prodenta (in eigen beheer als reclamemateriaal). Heeft 3 platen uitgegeven onder de titel
Een gezond en sterk gebit is een waardevol bezit. Er zijn drie vesies uitgegeven: 1957, 1959 en 1969.
De versies verschillen. De platen zijn uitgegeven als reclamemateriaal. Zo zijn er ook stripboeken uitgegeven door Prodenta.


PTT, Rijkspostspaarbank (+ Wolters)
Raven, J.W. van
De Rijp


Retels
Rijswijk


Roelants, H.A.M.
Schiedam


Rosenkranz, W.
Maastricht


Rossignol
(Frankrijk)


Royal Rotterdam Lloyd
Rotterdam

Ruiter, De
Gorichem

Samson, N.
Alphen aan de Rijn

Opgericht in 1882
Onderwijskundige uitgaven vanaf 1920

Wandplaten:
Anatomische wandplaten (start vóór 1926)
Kubieke meter
Van der Hulst-platen:
De zogenaamde 'Winterplaat' en 'Zomerplaat'
'Vier jaargetijden'
Enkele seizoensgebonden platen.
Schalekamp, Van de Grampel en Bakker
Amsterdam


Schenk Brill, J.C. van
Doesburg


Schierbeek, R.J.
Scholtens & Zoon
GroningenSeyffardt's Boekhandel
Amsterdam

Seyffardt's Amsterdam

Afbeelding via Delpher Tentoonstelling van hulpmiddelen voor den boekhandel 1881
Damrak 99 (20-8-1913)Shell / Bataafse Petroleum Maatschappij


Sluyterman, B.

B. Sluyterman heeft enkele dierplaten uitgegeven. Er zijn weinig gegevens over deze 'uitgever' te vinden.
De dierplaten zijn waarschijnlijk in eigen beheer uitgegeven. Dit deed hij vanuit zijn eigen atelier (atelierstempel).
Sluyterman signeerde zijn platen met B.S. Tekende onder andere voor het kleutertijdschrift Kie-ke-boe.

Smeets, Emmanuel
Weert

Wandplaten van de Nederlandsche rundveeslagen (ca. 1932)
Formaat 54 x 86 cM.

In overleg met de Inspectie van het Landbouwonderwijs en het NRS.
Naar schilderijen van de bekende dierschilder Delin.
In de natuurlijke kleuren van bekende stieren en koeien van Nederlandse rundveeslagen. Uit de aankondiging:
'Begonnen is reeds met de reproductie van de n bekenden stier "Roland" 311 S., van het roodbont MRIJ.'
Bron: Telegraaf 17-9-32 via DelpherSmiths
Den Haag, 's Gravenhage, Washington (VS)Smulders & Co., J.
Den HaagSpaarnestad, De
HaarlemStaatsdrukkerij Nederland

Stadsdrukkerij
AmsterdamStemler, C.F.
Amsterdam

Stenvert & Zoon, M.
Meppel, Apeldoorn


Wandplaten:
- Laatste gevecht aan de grebbelinie. Huzaren en marechaussee's verdedigen het viaduct te Rhenen, De Reuder
- De capitulatie te Wageningen. Het Duitse leger geeft zich over. Mei 1945, De Reuder
- Serie over verkeersborden
- Serie over de belangrijkste katholieke feestdagen

Uitgeverij M. Stenvert & Zn. naar Apeldoorn
Naar wij vernemen zal het bedrijf van de firma M. Stenvert en Zn, uitgeverij te Meppel, naar Apeldoorn worden overgeplaatst
Ruim 35 jaar is deze uitgeverij in Meppel gevestigd. Het bedrijf is echter in de loop der jaren zo uitgegroeid dat het naar grotere bedrijfsgebouwen moest uitzien. Vooral ook de sterk toegenomen export-afdeling nood- zaakte hiertoe.
De firma Stenvert heeft nu van de gemeente Apeldoorn 5000 m 2 terrein aangekocht, waarop reeds een bedrijfsgebouw staat van ruim 1000 m 2
. "Uitgeverij M. Stenvert & Zn. naar Apeldoorn". "Nieuwsblad van het Noorden". Groningen, 13-07-1954. Geraadpleegd op Delpher op 12-04-2017, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010888295:mpeg21:a0148


Stichting School en bedrijf
Den Haag


Suringar, Hugo

Leeuwarden
Maten en Gewichten, metriek stelsel
Uit een aankondiging, via Delpher
Tentoonstelling van hulpmiddelen voor den boekhandel 1881

Maten en gewichten, metriek stelsel, Suringar


Swildens, Jack's
AmsterdamTAH
Berg en DalThe Royal Society for the Protection of Birds, The Lodge
(Sandy, Bedfordshire)Theresia, Sint
Nijmegen

Boekhandel, kunsthandel

Sint Theresia heeft een serie bijbelse platen uitgegeven. De illustrator is H. Hofmann.
De serie heet Jezus en ik. Godsdienstplaten voor het kleuteronderwijs.
Thieme & Cie, W.J.
Zutphen (ook Batavia?)

Tijl, J.J., De erven
ZwolleTjeenk Willink & Zoon, H.D.
HaarlemTjeenk Willink, H.A.
ArnhemTjeenk Willink, W. E. J.
Zwolle


Tjeenk Willink, Zwolle

Uit: Tentoonstelling van hulpmiddelen voor den boekhandel, 1881


Topografische Dienst / Inrichting
Den Haag, Delft, Emmen?

Actief 1931 -

Directeur
A. van Hengel

Wandkaarten (niet alle kaarten zijn voor het onderwijs bedoeld)
Nieuwe etappe-kaart van het Koningrijk der Nederlanden (1848)
Overzichtskaart van den Nederlandsch Oost Indischen archipel (1901)
Java en Madoera (1923)
*Vooral bedoeld voor het onderwijs
Java, Madoera en Bali (1931)
Nieuw Guinea (1938)
Plattegrond van Batavia (1940)
Schetskaart van Nederlands Nieuw Guinea (1953)
*Rond 1955 door uitgeverij Wolters in het assortiment opgenomen.
Nederlands-Nieuw-Guinea (1956)
*Ook voor het onderwijs bedoeld
Gemeentekaart van Nederland (1961)
Wandkaart van Nederland (2005)Tor
Amsterdam

Tor heeft in 1968 C.A. Mees uit Santpoort overgenomen. In 1991 is het bedrijf voortgezet onder de naam Sartorius. De uitgever heeft platen uitgegeven over bloemen, bomen, heesters, paddestoelen, roofvogels, zangvogels, zoetwatervissen en zoogdieren.

Eigenaren
Behrens A. M. 1967-1972
Bettink M. 1967-1982
Nijland-Verwey M. 1968-1972
Dekker-Sartorius T. S. 1982-1986

Drukkerij
Kronen-Verlag, Hamburg W. Germany
Turnhout, J.J. van
Breda

Boekhandel, papierhandel
Actief 1852 - 1885

J.J. Turnhout was werkzaam vanaf 1853.

Wandkaart
Schoolkaart van Noord-Brabant, J. van Mierlo (1891
*Op 29 januari 1892 wordt de kaart genoemd in de NvdB.

Eigenaren
Turnhout, Van (Wed.) 1879-1880
Adr. V. van Turnhout 1881-1885
Unilever

Unilever is een producent van o.a. voedingsmiddelen. Het heeft enkele wandplaten uitgegeven.

Wandplaten
Van grondstof tot margarine, 2 versies
Diepvries. Productieschema voor spinazie
Herkomst van plantaardige olien en vetten   
Structuur van een Concernmaatschappij
(1970)Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland/ VDEN
Maastricht / Arnhem

Centraal bureau
*Breedenstraat 11, Maastricht /
*Utrechtseweg 210, Arnhem
Ook Nagtegaalspad 1, Arnhem

Actief 1926, 1936 - 1983 (Arnhem)

Heeft uitgegeven een serie van drie platen over het elektriciteitsbedrijf behorend bij "de paedagogische electriciteitetentoonstellingen
der Vereeniging van directeuren van electriciteittbedrijven in Nederland".
Plaat I - Van kolen tot stoom
Plaat II - Van stroom tot electriciteit
Plaat III - De voortgeleiding der electriciteit

De eerste druk (steendruk) is van 1926. In 1940 was er een zesde druk. Van deze platen volgde later een herdruk.
Volgens de handleiding kon de methode worden gebruikt bij het Lager Onderwijs en het
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs.
Op 21 juli 1925 wordt vermeld dat de heer Van Balen een les heeft gegeven aan
twaalf- en dertienjarigen jongens met behulp van een tweetal wandplaten. Er wordt ook vermeld dat de platen in aanmaak zijn en dat
de platen tegen 'een geringen prijs', 20 gulden (gehele methode?), zijn aan te schaffen door gemeente- en schoolbesturen.
De lessen zijn onder andere bedoeld om het gevaar, 15-20 dodelijke slachtoffers per jaar door blootstelling aan electriciteit, te benoemen.
Bij de methode hoort ook een film.

Auteur
C.L. van Balen
*Directeur der Gemeentelijke Kweekschool te Amsterdam

Drukker
Geuze, Dordrecht

Vecht, E. van der
Amsterdam

Schoolboekhandel, uitgeverij

Actief 1903, 1904 - 1909,

Eigenaren
Johannes Maria van Lieshout (1908 - ...)
Felix Everardus Maria de Neef (1908 - ...)

Wandplaten
Roomsch Zaakonderwijs
Plaat I Bij den ingang der Kerk (Klokkedoop)
Plaat II In het Priesterkoor (Lof in de Meimaand)
Plaat III Het kleed van den Kloosterling (Inkleeding van een Benediktijn)
Plaat IV De gewaden van den Priester (Vóór de Hoogmis)

Wordt voor geadverteerd op 28 november 1911

Wordt op 26 januari 1912 aangeboden in het Nieuwsblad voor den Boekhandel:
"Zaakonderwijs, Roomsch. Vier liturgische schoolplaten, door H. J. van de Ven, past., en Chr. L. Wesseling Mzn.
Amsterdam, E van der Vecht. 120x88'.
Met Toelichting, 23x16. (18 blz., m. 4 pltn.).
Per stel (4 pltn.) ƒ 13.— ; op bord ƒ 16.-;
op linnen aan rollen ƒ 18.— Per stuk ƒ 4.— ; op bord ƒ 4.75; op linnen aan rollen ƒ 5.25"

*10-12 kleuren steendruk
*In 4 talen

Personen
Frans Lazarom
*Illustrator
H.J. van der Ven
*Auteur
*Pastoor
Chr. L. Wesseling (Mzn.)
*Auteur
*Hoofd der Paraochiale School te Scheveningen
B.J. Schrandt
*Lithograaf, drukker

Veenstra, N.
Den Haag, 's Gravenhage

Uitgeverij

Eigenaar
N. Veenstra (1898 - 1985 ?)
*N. Veenstra, 1900 - 1942
*'s-Gravenhaagsche Maatschappij tot Exploitatie van Dag- en Weekbladen ? , 1911
*'s-Gravenhage Uitgeversmaatschappij ? , 1914-1934

Wandplaten
Onze beschavingsgeschiedenis in beeld
*Handleiding 1896
*Handleiding 1901


Illustrator
G.J. Sijthoff (1867 - 1949)

Auteurs
D. Kanon
A. Mout

Ven, J.F., van de / Van de Ven / Van der Vens' boekhandel
Baarn (later Soest)

Boekhandel, uitgeverij

Eigenaar / oprichter
Johan Frederik van de Ven

Actief 1905 - 1946

Heeft een wandkaart van Nederland uitgegeven in 1923.
*J.F. van de Ven's wandkaart van Nederland voor kantoor, school, studeerkamer, volksuniversiteit en lyceum

Drukker
J. Smulders & CoVens
Utrecht

Actief in ieder geval in 1952.

Heeft een serie wandplaten uitgegeven:
*Aanleg van den dijk
*Afsluitdijk
*Aanleg van een mijn gang
*Het delven der kolen
*Kolenvervoer in de mijn
*Kolenmijn onder en boven de grondVerbond voor Veilig Verkeer
UtrechtVerhave, J.
Hilversum

Instrumentenhandel

Wandplaten
*Anatomie van de planten (M. Richter)
Printed in England
*Dr. Lips bouwplannen van het dierenrijk

Dr. Lips Baupläne des Tierreiches (oorspronkelijke titel)
* Erfelijkheidsleer
*Jung, Koch en Quentell / Dierkunde
Jung-Koch-Quentell, Neue Zoologische Wandtafeln (oorspronkelijke titel)
*Jung, Koch en Quentell / Plantkunde
Jung-Koch-Quentell, Neue Botanische Wandtafeln (oorspronkelijke titel)
*Menskunde
*Ons lichaam (juiste titel?)
Unser körper. Hagemanns Lehrtafeln fur den menschenkundichen unterricht (oorspronkelijke titel)
*Plantengemeenschappen
Svenska växtsamhällen (Zweedse oorspronkelijke titel)
*Smalian en Gummert, Histologie en Embryologie
Prof. Dr. K. Smalian: Histologische embryologische Tafeln (oorspronkelijke titel
Versluys & Scherjon
Utrecht

Actief 1905 - 1949 (?)
Steendrukkerij, lichtdrukkerij

Oudegracht 139 (3-1-1905)
Oudegracht 307 (?)

De steendrukkerij / uitgeverij was een compagnonschap tussen Versluys en Scherjon. De samenwerking duurde slechts enkele jaren (3-4).
Willem Scherjon heeft daarna in Amsterdam een kunsthandel bestierd met ene meneer Huinck. Scherjon overleed in april 1938.

Wandplaten
*Historische gebouwen (De Zeeuw)
*Platen voorstellende de groote gebeurtenissen van onze tijd

Als steendrukker betrokken bij platen van Kemink, De Verzamelcommissie en Leydenroth Van Boekhoven.


Auteurs
P. de Zeeuw en J.Gzn?Versluys, W.
Amsterdam, Batavia (Djakarta), Paramaribo

Uitgeverij W. Versluys in Amsterdam is opgericht door Willem Versluys (1851 - 1924). Hij is geboren in Oostburg en overleed in Den Haag.
Hij was oprichter/eigenaar van 1875 tot 1924. Eerder was Versluys actief in Groningen (1875 - 1882).

Wandkaarten
Schetskaart van Amsterdam, G.P. Selman (1909)
Schetskaart van Europa, W.J. Jongejan (1909)
Schetskaart van Nederland, W.J. Jongejan (1909)
Schetskaart van Nederland met zijn omgeving, W.J. Jongejan (1909)
Peta pulau Kalimantan, Moh. Wahban Hilal (jaren 1950)*
Peta pulau Sulawesi, Moh. Wahban Hilal (jaren 1950)*
Peta p. Djawa dan Madura, Moh. Wahban Hilal (jaren 1950)*
*Wereldaandewand.nl geeft aan dat het om een Indonesische uitgave gaat, van een Nederlandse uitgever.


Wandplaten
In 1931 heeft de uitgever een serie schoolplaten, met leerboekjes, op de markt gebracht met de titel Omgevingsplaten. De platen horen bij de methode Eigen taal. De auteur was T. Gielstra en de illustrator was Adri Alindo. Adri Alindo is het pseudoniem van Adriana Pallingdood (Arendshorst?) (2 augustus 1905? - 20 juni 2001).
(Bron: Onderwijsmuseum.nl) De serie bestaat uit zes platen. Plaat nummer 4 heet Op straat. De prijs is FL. 2,50, opgeplakt FL. 3,50.

Meer over Adri Alindo
http://www.achterderug.nl/zsb-biografie/adri.pdf


Uitgeverij
Actief 1883 - 1885

Vestigingsadres/plaats
Hemoystraat 13
Batavia - Djakarta (in ieder geval begin jaren 1930).
Paramaribo

Vlieger, J.
Amsterdam

Zie pagina J.Vlieger in het submenu voor meer informatie.Voltelen, J.
Arnhem

Actief 1862 - 1917

Wandkaarten
*Kaart van Europa in 16 bladen, G.J. Dozy (1884)
Op 25 mei 1883 wordt een proefblad vam de plaat aangekondigd in het Nieuwsblad voor den Boekhandel.
Over Dozy wordt nog vermeld dat hij leraar is aan de HBS te Leiden. Het betreft een nieuwe schoolkaart.
*Kaart van Europa, G. J. Dozy (1892)
*Schoolkaart van de Koningrijken der Nederlanden en België en het Groothertogdom Luxemburg ,W.J.A. Huberts (1864)
*Kaart van Nederland, met cartons, aanwijzende de verschillende grondsoorten en de hoogte van den Nederlandschen bodem,
P.H. Witkamp (1883)
19 april 1884: "Zoo ge U de nienwste SCHOOLKAART VAN NEDERLAND, ontworpen en geteekend door P. H. Witkamp, wilt aanschaffen,
vraag dan een proefteekening met inteekeningsvoorwaarde aan bij J. VOLTELEN, te Arnhem. De inteekening wordt 1 Mei gesloten."

Advertentie 16 juli 1869
In een advertentie wordt aangeboden BLINDE KAARTEN voor schoolgebruik en eigen oefening.
"Bij J. VOLTELEN zijn verschenen: Dr. W. J. A. HUBERTS, Schoolkaart van de Koningrijken der Nederlanden en België en het
groothertogdom Luxemburg. Hoog (binnensrands) 2.04 el, en breed 1.44 el. Prijs in negen losse bladen ƒ3.00,
op katoen met rollen en gevernist ƒ8.75."

In dezelfde advertentie worden ook oefenkaarten voor leerlingen genoemd:
Dr. W. J. A. HUBERTS, Blinde kaart van Nederl. Oost-Indië voor schoolgebruik. Prijs f 0.35.

BLINDE KAART van de Koningrijken der Nederlanden en België en het groothertogdom Luxemburg
voornamelijk tot voorbereidende oefening van hen, die aardrijkskundig onderwijs ontvangen op de groote Schoolkaart
van Dr. W. J. A. HUBERTS en andere blinde wandkaarten van die landen. Prijs ƒ0.30.

BLINDE KAART van Europa, voornamelijk tot voorbereidende oefening van hen , die aardrijkskundig onderwijs ontvangen
op de groote Wandkaart van E. VON SYDOW en andere blinde Wandkaarten van dat werelddeel. Prijs ƒ 0.50.Voorhoeve
Den HaagWaterleiding Maatschappij
GroningenWeijer, J.H. van de
Groningen

Boekhandel , steendrukkerij
Actief 1850 - 1885

Werkzaam voor B. Brugsma (drukwerk) via R.J. Schierbeek.

Wandkaarten
Schoolkaart van de provincie Zeeland, C.J. Pické (1875)
Nieuwe kaart van de provincie Zeeland, C.J. Pické, T.A. Lambrechtsen (1877)

Wandplaten (drukwerk)
40 platen voor het aanschouwelijk onderwijsWestera Bzn, C.A.
Nijverdal

boekhandel, uitgeverij
Actief 1925 - 1972
Oranjestraat 2?
Vanaf 1972 is het bedrijf voortgezet onder de naam Visser Nijverdal.
Er zijn ook wandkaarten uitgegeven door Westera. Onbekend is of dit B of C.A Westera betreft.

Wandplaten
Klassikale Zangkaarten
*K.W.C. Bösecke en L. Keemink
*Handleiding uit 1929
De 1-2-3 sprong van het metriek stelsel
*A. Ponsteen
*De plaat wordt te koop aangeboden voor FL. 1,75, de kartonnen plaat wordt in deze advertentie aangeboden op
28 april 1933, met koperen hoeken voor FL. 3,00
Serie over inheemse en uitheemse vogels
*Anton Goering (ook Chr. A. Goering / Göring)
De Tempel van Jeruzalem. In nieuw testamentische tijdDrukkerij De IJssel
Deventer
Wijt & Zonen. M.
Rotterdam

In 1831 bestaat het bedrijf M. Wijt & Zonen al. Daarvoor heer het bedrijf waarschijnlijk M. Wijt.
Er wordt ook een Melchior Wijt genoemd in 1805. Mogelijk betreft het hier de vader van.
De naam en eigenaar verandert gedurende het bestaan.


Actief in Rotterdam 1850 - 1885
Beursplein 11, 1857-1871)

West-Nieuwland 4 (1872)
West-Nieuwland 10 (1873-1885)

Wandkaarten
Kaart der Minahassa / Inilah peta tanah Minahassa (1863, ca. 1870, ca. 1877)
De kaart zijn mogelijk allemaal tweetalig.

Kaartmaker
N. Graafland

Directeur / eigenaar
Wijt jr., M. (1876-1885)
M. Wijt Cz. (1876-1885)
C. Wijt )1879-1880)
W. Wijt (1879-1885)

Drukker
P.W.M Trap, Leiden
Wolters, J.B.
Groningen, Den Haag ['s Gravenhage), Batavia [Djakarta na 1942]

De uitgaven van J.B. Wolters zijn zeer uitgebreid.
Lees meer over wandplaten
Lees meer over wandkaarten


-------------------------------------------------------------------------------

Ykema, Joh.
Den Haag

Factuur uitheverij Ykema

----------------------------------------------------------------------------------------------


J.J. ten Have
Den Haag, 's Gravenhage


Zeeland, Redactiebureau
GoesZomer & Keuning's, Gebr.
Wageningen

Drukkerij, uitgeverij, binderij

Actief 1919 - 1979?

Eigenaren (periode Wageningen?)
Johannes Zomer 1919-1940
Koenraad Jacob Zomer 1919-1940
R. Zomer 1922-1969
Carel Andries Keuning 1919-1961
Albertus Johannes Zomer 1940-1958

Wandplaten
Platen voor het bijbelsch onderwijs in school en catechisatie (1931, Tjeerd Bottema)

Drukkerij
Senefelder AmsterdamZwijsen
Tilburg

Boekhandel, drukkerij, uitgeverij
*Was tot 1958 drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg)

Actief 1846 -

Wandplaten
Veilig leren lezen (1958, boom roos vis), Toos Koedam
Veilig leren lezen (1979, boom roos vis), Toos Koedam
Veilig leren lezen (1992, maan roos vis), Lieve Baeten
Veilig leren lezen (2003, maan ... ),

Auteurs
F.B. Caesar
Ludo Verhoeven