Akkeringa, A.

Akkeringa, A.

Leeuwarden, Amsterdam, Bussum, Voorburg

In 1865 wordt door Adrianus Akkeringa het bedrijf van V. Meursinge overgenomen. Tot in 1874 zit het bedrijf in Leeuwarden, daarna wordt het voortgezet in Amsterdam. Daar zit het tot 1912. In 1911 heeft het bedrijf (ook?) als vestigingsplaats Bussum en vanaf 1933 Voorburg. Het bedrijf bestaat tot 1934.

Akkeringa overlijdt op 67 jarige leeftijd in oktober 1910. Tussen 1910 en 1912 is de weduwe A.C.W. Akkeringa - Van der Zande de eigenaar (zij overlijdt zelf in 1912) en daarna van 1913 tot aan 1934 is het bedrijf in handen van  S.M. Gaastra (schoonzoon, woonplaats Bussum).
Na 1934 wordt het bedrijf voortgezet als Dietsche Uitgeversmaatschappij in Den Haag.


Akkeringa overleden AH 11-10-1910

Bericht uit Algemeen Handelsblad 11-10-1910


Schoolplaten

Wandplaten
Het aanvankelijk leesonderwijs, 7 platen (vanaf 1884)
Op 10 februari 1894 wordt de serie aangeboden in een advertentie. De platen aap, raap, haanen kip, haas, roos, hek en hok
zijn te koop voor FL. 1,75, opgeplakt kosten ze FL. 3,00.

Op 25 april 1888 staat in een advertentie te lezen dat er is verschenen de
Klassikale Teekenmethode voor de lagere school, 22 wandplaten in kleuren. De platen zijn van een royaal formaat (49 x 65 Cm.)
bevattende figuren uit rechte lijnen en cirkels samengesteld ('De eerste gronden der Versieringskunst) door A.G.J Tempelmans Plat leraar aan de Hogere Burgerschool te Gorichem. De prijs is FL. 8,80. Ter inzage verkrijgbaar gedurende acht dagen.

Wandkaarten
*Schoolkaart van Europa (1873, 1893)
*Groote Wereldkaart voor Schoolgebruik
*Kaart der wereld
*Nederland om de Zuiderzee

Kaartmakers:
*H.L. Boersma
*J.F. Jansen
*W. van der Vliet
*H.J. Westerling

Auteur: 
C.F.A.Zernike (Hoofd eener school te Amsterdam)