Uitgeverij Thieme

Thieme & Cie, W.J.
Zutphen (ook Batavia?)

Thieme is een uitgeverij Uit Zutphen. Het is in 1863 als niet rendabele onderneming overgenomen door C. Schillemans, de naam werd behouden. Thieme heeft wandplaten en wandkaarten uitgegeven.

Schoolplatenseries / platen

*De Cultuurgewassen van ons Vaderland met hunne vrienden en vijanden
Handleiding bij ooftboomen (1e serie) is uit 1896.
De platen worden beschreven als gekleurde platen. De voorwerpen zijn in natuurlijke grootte voorgesteld (eigenlijke plaat), en in natuurlijke kleuren. Te zien zijn schadelijke insecten en 'vrienden' (vogels, roofdieren en insecten). Aan de zijkanten zijn de afbeeldingen soms vergroot om door de leerling goed te worden gezien. De eerste serie 'Ooftboomen' bestaat uit zes platen, de tweede serie 'Land- en tuinbouwgewassen', zal later verschijnen. De afbeeldingen zijn gemaakt door S. Schlitzberger. De Nederlandse bewerking is door A.J.C. Snijder.

*De dieren der wereld (Mogelijk naar Vogt)
Volgens Buekers niiet precies voor de lagere school, dus niet voor zeer jeugdige leerlingen, aldus krantenbericht AD van 27 februari 1913.

*Onze voornaamste vergiftigde planten
*Wandplaten ten gebruike bij het onderwijs in de Natuurlijke Historie
*Vogels bij ons huis

*Vogelplaten
1 Zangvogels (vogels op ware grootte, aldus krantenbericht 1954))
2 Riet en watervogels
3 Bos- en weidevogels, 1954, 100 x 70 cm (ook 98 x 64?), in map (opvouwbaar?)
4 Dagroofvogels en uilen, 1956?

*Serie over paddestoelen (Plaat 1 en plaat 2).
*Nederlandse Zoogdieren
*Landbouwgewassen
*Wandplaten behorende bij de nieuwe methode Colenbrander, 7 stuks. Prospectusaankondiging 29-5-1894.
*Verschillende wandkaarten van onderstaande kaartmakers.

Van platen van Slijper bestaat naast de wandplaten ook een opvouwbare versie.

"Wandplaat met 34 afbeeldingen in natuurlijke kleuren, in map. Handleiding door IJsseling en mogelijk A. Scheijgrond.
Plaat voor schoolgebruik en eigen studie.
'

Kaartmakers:
*Gerrit Prop
*A.A.Beekman
*J.B.A. Saeys
*J.F. Nuijens
*F.J. Gombert
*H.W. Knottebelt
*H. Deelman
*Jhr. von Schmidt auf Altenstadt
*G.A. van Eck
*R. Schuiling
*P. Kat Pzn.
*E. Zuidema
*H. Haack
*R.E. Kaltofen
*A. Doeleman
*J. Koonings
*S.J. Linthorst
*H. Harms

Illustratoren
*H.J. Slijper
*A. Middelhoek
*S. Slitzberger

Auteurs / redacteuren
*S. Schlitzberger?
*Dr. A.J.C. Snijders (Aarnout Johannes Cornelis)
*Dr. P.G. Buekers
*O. Schmeil
*M.A. IJsseling

Directeuren
W. J. Thieme
C. Schillemans (vanaf 1863)
W.J. Schillemans (vanaf 1903),
H.G.J. Schillemans (1871 - 1960) (van 1910 tot 1956)

Drukkers
Misset Doetichem,
Senefelder Amsterdam
Bibliographisches Instutut Leipzig,
Braakensiek Amsterdam
De IJssel Deventer

*Pakhuis, Waterstraat Zutphen Thieme gebombardeerd op 14 oktober 1944. Voorraad ging verloren.
*De totstandkoming van de wandkaarten (Prop) ging in volgorde van de wens van de klant. Naar aanleiding van de reacties werd bepaald of een kaart moest worden uitgegeven. Op verzoek van het Christelijk onderwijs werden bijvoorbeeld kaarten van Voor-Azie en Afrika uitgegeven.
*Docenten die plaatsnamen aan de kaarten (Prop) wilden toevoegen, konden zogenaamde gegomde plaatsnamen bij de uitgever bestellen.


Veel van bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit onderstaande bronnen.

- Dick Rozing heeft een biografie geschreven over Gerrit Prop. In deze biografie uit 2009 Gerrit Prop, de wereld in kaart gebracht, is onder andere te lezen hoe de bekende Methode Prop tot stand is gekomen.
- Een ander belangrijke bron, waar ook Rozing naar verwijst, zijn de artikelen van Lowie Brink en Lucie Holl: De wereld tussen twee stokken, de geschiedenis van de Nederlandse schoolwandkaarten, 2005.